Občanské sdružení Scottyho Tábor

Info pro vás


Něco málo o táboře

TÁBOŘIŠTĚ:

Tábořiště ve Studnici - Jívce je majetkem Pionýrské skupiny Podskalák Trutnov. Splňuje všechny hygienické předpisy a normy pro provoz letního dětského tábora. Tábořiště je umístěno v jednom z mnoha malebných údolíček Teplicko-Adršpašských skal.

VEDENÍ TÁBORA A DĚTÍ:

Hlavní vedoucí tábora Jana Halbichová DiS. má zkušenost s vedením dětí již od roku 1995 jako instruktorka, vedoucí oddílů i jako "hlavas". Má osvědčení MŠMT na funkci hlavních vedoucích táborů. U každého oddílu je jeden vedoucí starší 18 let a jeden instruktor starší 15 let. Všichni vedoucí jsou zkušení, umí pracovat s dětskou osobností a znají jejich potřeby. Vědí, co je to zodpovědnost. Pro děti je pečlivě připraven bohatý program. Nenecháme je, aby se nudily, stále bude něco zajímavého a zábavného.

UBYTOVÁNÍ:

Je zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách. Odděleně chlapci a děvčata dle oddílů. K dispozici je budova, do které se v případě nepřízně počasí vejdou všechny děti. K umývání je přivedena pitná voda do kohoutků. Máme i sprchu s kotlem na teplou vodu. Jako WC nám slouží obyčejné latríny.

STRAVOVÁNÍ:

Stravování dětí je 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Pitný režim je zajištěn po celý den z termosů, umístěných tak, aby si děti mohly kdykoli natočit čaj nebo šťávu v libovolném množství. Vařit nám bude v plně vybavené kuchyni zkušená kuchařka - máma od velké rodiny .

ZDRAVOTNÍ DOZOR:

Po zdravotní stránce je tábor zajištěn velice dobře. Jede s námi akreditovaný zdravotník a hlavní vedoucí tábora je diplomovaná zdravotní sestra a porodní asistentka s mnoha zkušenostmi. Staráme se o bolístky dětí, podáváme léky, které musí doma pravidelně užívat a evidujeme alergiky, popřípadě děti s jinými zdravotními problémy.

Děti musí mít s sebou očkovací průkaz a kopii kartičky pojištěnce!

NÁVŠTĚVY A MOBINÍ TELEFONY:

Vážení rodiče - Doba je moderní a mobilní telefon dnes i malé děti považují za samozřejmost. Ovšem na našem táboře je ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ. Všechny problémy se snažíme řešit na místě a v případě závažné situace okamžitě bez prodlení informujeme rodiče. Nemusíte mít strach, vše se včas dozvíte. Pro děti bude lepší, když jim budete hodně psát. Ke všemu je tábořiště bez elektrického proudu pro potřeby dětí, tudíž by se nedal telefon ani nabít. Každý den budete mít možnost spojit se s hlavní vedoucí tábora, nebo jejím zástupcem od 14.30 do 15.30 na telefonním čísle 739/734 899. Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých let již nebude možnost dát dítě k telefonu.
Dalším problémem jsou návštěvy. Když už se malý táborník zadaptuje a přijede návštěva, začíná zvykání nanovo. A nemluvím ani o tom, že za všemi dětmi rodiče přijet nemohou a věřte, že ostatním je to velmi líto. Proto prosíme, nejezděte za námi. Děkujeme za pochopení.

Ještě jednou prosím, hodně pište! Pro děti je pošta velmi důležitá součást dne a velmi se na ni těší. Jsou smutné, když jim už několikátý den nic nepřišlo! Jeden pohled denně se dá zvládnou napsat. Pro vás minimální námaha, pro Vaše ratolesti maximální radost!

ADRESA TÁBORA :

Letní dětský tábor Podskalák
Studnice u Jívky
542 13


Všeobecné podmíky

DOPRAVA:

Vzhledem k velkému zájmu o vlastní odvoz dětí na tábor v minulých letech, jsme hromadný odvoz zrušili. Nástup na tábor je vždy v 15.00 a odjezd z tábora je organizován na 10.00. Podrobné informace budou rodičům poskytnuty měsíc před táborem.

PLATBA TÁBORA:

HOTOVĚ na adrese Českého odboje 262, Jaroměř. Po domluvě přes mail, nebo telefonicky (739/734 899). Zpravidla vždy po 18.00. Bude Vám vystavena stvrzenka o přijetí peněz.

SLOŽENKOU TIPU C, na stejnou adresu jako při hotovostní platbě. Do zprávy pro adresáta uveďte jméno dítěte a datum narození.

PŘEVODEM NA ÚČET : číslo účtu: 670100-2204886658/6210 mBank s variabilním symbolem ve tvaru celého rodného čísla dítěte. Do poznámek pro příjemce je nutné uvést jméno dítěte, které je uvedeno na přihlášce. Majitel účtu: Jana Halbichová, Scottyho tábor,o.s., Českého odboje 262, Jaroměř, 551 01

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Na každé dítě je třeba vyplnit novou přihlášku. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 30.6. daného roku. Přihlášku prosím pošlete na adresu Jana Halbichová DiS., Českého odboje 262, Jaroměř, 551 01. (Nebo mi ji můžete hodit do schránky)

Poplatky za ambulantní ošetření nejsou hrazeny z táborových finací. Budou Vám vyúčtovány při předání dítěte po ukončení pobytu na táboře


Stornopoplatky
Rodič má právo zrušit přihlášku bez udání důvodů za těchto podmínek:
Zrušení před datem 30.6. daného roku - 500,-
28 - 15 dní před odjezdem - 50% z ceny tábora
14 - 5 dní před odjezdem - 80% z ceny tábora
4 a méně dní před odjezdem - 100% z ceny tábora
při předčasném ukončení pobytu na táboře zaniká nárok na vrácení peněz

POZOR! Při úmyslném poškození objektu tábora nebo jeho vybavení je klient povinen vzniklou škodu nahradit a to ve výši dohodnuté s pořadatelem!
Toto se nevztahuje na náhodné nehody (rozšlápnutý pingpongový míček, zlomená pálka,..), ale na výhradně úmyslně způsobené škody (čmárání, demolování chatek,...)

(c) 2007 Halbichová Jana
Vyrobilo HalbišákWork