Občanské sdružení Scottyho Tábor

Co nezapomenout dětěm zabalit


Co s sebou na náš tábor


Věci nutné k programu:


Důležitá upozornění pro rodiče:

Každý účastník tábora musí v den nástupu na tábor odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti podepsané rodiči (bude Vám zasláno poštou), kopii kartičky pojištěnce a očkovací průkaz.

Společné stravování začíná v den příjezdu do tábora večeří.

Nebrat s sebou: různé cenné věci, rádia, kazeťáky, walkmany, mobilní telefony, šperky, drahé nože apod., za jejich poškození a ztráty neručíme !

Kapesné dle uvážení rodičů (sladkosti, pohledy, známky,...)

Všechny věci sbalte do kufru či velké sportovní tašky. Každý kus označte viditelným znakem. Iniciály či jinak. Tento znak vyznačíte na prohlášení o bezinfekčnosti. Předejdete tím ztrátě či záměně mezi dětmi. Označení věcí je důležité zvláště u těch nejmenších, kteří si své věci nepoznají a nemohou pomoci vedoucím s její "identifikací".(c) 2007 Halbichová Jana
Vyrobilo HalbišákWork